Halka Arz

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Onaylı İzahname
Fiyat Tespit Raporu
Esas Sözleşme
Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Denetçi Sorumluluk Beyanı
Bağımsız Hukukçu Raporu
Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı
30.09.2022 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2021 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2020 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporu