Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları

E-Şirket Portalından bilgilerimize ulaşmak için tıklayınız.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu