Ortaklık Yapısı

Şirket Sermaye Dağılımı

S.No Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı Hukuki Yapısı Sermaye Tutarı (TL) Hisses Adedi Hisse Oranı (%)
1 Altınhas Yatırım Holding A.Ş. Tüzel Kişi 41.823.456,25 41.823.456,25 74,68
2 Altınhas Holding A.Ş. Tüzel Kişi 563.115,93 563.115,93 1,01
3 Halka Açık Kısım Halka Açık 13.613.427,82 13.613.427,82 24,31
Toplam 56.000.000,00 56.000.000,00 100,00

(*)Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 200.000.000 TL’dir.